ACTIV-CARLOS I Av. Catalunya, 10 93-7920383
LA PREMSA Escolàpies, 4 93-7921808
MAYOLA Escolàpies, 8 93-7921246
PENSIÓ LUNA D'Avall, 52 93-7921943