FINQUES MIRALLES Ignasi de Bufalà, 15 93-7533102
FINQUES PUIG Manuel Moreno, 39 93-7508233
JORDAN I SOLSONA Manuel Moreno, 17-19 93-7533668