CASA TARANO Nou, 3-5 93 7600659
L'HOSTALET Manzanillo, 9 93 7600605
LA SELVA Nou, 50 93 7601122
MARGOT Manzanillo, 8 93 7600302
EL SOT DEL MORER Ctra. N II 93 7601105
MONTSERRAT Nou, 17 93 7602078
LA PLAJOLA R. Vaquer, 6 93 7601253
LA CARAVELLA Platja de la Riera 93 7601453
LA CASA Avda. de la Riera, 13 93 7602373
SANT PAU Nou, 10 93 7600662