FINQUES CABRESPINA Plaša Nova, 1 93-7560306
FINQUES EDUARD Carreras Candi, 9 93-7972372
IMMOBILIARIA GIL PARES Gran, 52 93-7971013